ГОЛЯМОТО ЗАВРЪЩАНЕ

ГОЛЯМОТО ЗАВРЪЩАНЕ
„ Голямото завръщане ” е името на една от малкото български изложби, целящи да покажат връзката между наука и изкуство, както и ролята на изкуството за опазването на дивата природа. Тя е съпътстващо събитие на Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове и е организирана благодарение на съвместната работа на няколко държавни институции и неправителствени организации – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, федерация на природозащитни сдружения „Зелени балкани“, „Фонд за дивата флора и фауна“, издателство „Пенсофт“, Национална художествена академия и Национален природонаучен музей. Събитието се провежда под патронажа на Министерство на околната среда и водите, а на събитието присъстват посланика на Япония в България и неговата съпруга.

9f788d21-4362-4a7c-9bc8-3558afc01630

Главните действащи лица зад „ Голямото завръщане ”

Христина Грозданова, куратор на изложбата и докторант по изкуствознание в Националната художествена академия, Деница Пенева, отговорник за дизайна и оформлението на таблата, плакатите, поканите и други материали към събитието и Атанас Грозданов, организатор на научната конференция по реинтродукция на консервационно значими видове и консултант зоолог на изложбата и каталога. Идеята за изложбата се заражда в Христина по време на подготовката на нейната магистърска дипломна работа, посветена на българската научна зоологична илюстрация, чрез която се запознава с повечето съвременни художници, работещи в тази област. „Задълбочавайки познанията си все повече се убеждавах, че това изкуство заслужава да бъде изследвано, популяризирано и показвано не само в светлината на своето приложение, но и като кавалетен жанр, както се прави в други Европейски страни с дългогодишни и дори вековни традиции в тази област и САЩ”, споделя тя.

ecb2852f-8fd8-4394-8aa3-82c7b3941ef8

Голяма подкрепа

Минава около една година до момента, в който изложбата се превръща в реалност и то с много по-големи мащаби от първоначално очакваните. Идеята среща голяма подкрепа и в осъществяването й безвъзмездно се включват много различни специалисти, които Христина изброява с благодарност: „Издателство Пенсофт спонсорира издаването на каталога. Подкрепата на Любомир Пенев и двете му дъщери Славена и Деница, които са автори на дизайна на изложбата и каталога, беше от голяма важност за осъществяването на целия проект. Проф. Красимира Коева и д-р Бойка Доневска – преподаватели в катедра Изкуствознание на Националната художествена академия се ангажираха с редакцията на изданието. Анна Антонова, докторант от Университета в Лийдс, Англия е автор на английския превод. Д-р Атанас Грозданов и д-р Анита Тошева, консултанти по зоология и ботаника са автори на текстовете за представените в изложбата видове животни и растения”.

b89f025f-ed49-487e-9d75-a7b45332abe5

Непоказвани досега материали

В самата изложбата са представени, както научни илюстрации, публикувани в престижни български научни издания, така и нови, непоказвани досега материали, на художници със значим принос в областта на научната илюстрация и други художници, чието творчество е вдъхновено от проблеми свързани с дивата природа и нейното опазване. Към „ Голямото завръщане ” се провежда и конкурс, в които участват 40 автори и 60 произведения. Сред участниците има както професионалисти, така и неспециалисти, за които рисуването е предимно хоби, а отличените са общо 24 на брой.

До момента изложбата „Голямото завръщане” можеше да бъде разгледана във фоайето на ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и в Биологически факултет на университета, а между 14-ти декември и 14-ти януари ще може да се открие в Националния природонаучен музей.

Коментари

comments