Любовта – ръководство за употреба

Любовта - ръководство за употребаУважаеми клиенти,
Благодарим искрено и Ви поздравяваме за Вашия избор да обичате. Ние сме убедени, че Любовта – този модерен, функционален и практичен уред, ще отговори най-пълно на Вашите потребности.
Моля, преди да пристъпите към първата употреба на уреда, прочетете внимателно и детайлно това ръководство за употреба, за да бъдат предотвратени фатални последствия, причинени от невежество.

Ръководство за употреба.

– Любовта е уред с изключително фина механика, която не издържа на силни удари и сътресения;
– Не се препоръчва прекалено дългото държане на уреда в условията на температури под нулата. За оптималното му функциониране е необходимо поддържането на постоянна средна работна температура, без резки амплитуди;
– От съображения за експлоатационна и противопожарна сигурност, уредът не бива да се оставя да работи без наблюдение.

Внимание: Уредът е силно запалим и взривоопасен!
– Не се препоръчва докосването на ОСТРИТЕ, режещи ръбове на приставките (особено когато уредът е включен в контакта);
– Забранено е използването на аксесоари или части от други производители (освен ако те не са специално оторизирани). Гаранцията на уреда става невалидна, ако такива аксесоари или части са били използвани по нерегламентиран начин, в нерегламентирано време и на нерегламентирано място;
– За избягване на преждевременната и необратима амортизация на елементите на уреда се изисква тяхното своевременно почистване и сервизна поддръжка;
– Уредът има изключително сложна конструкция, в чийто състав влизат голям брой невидими с просто око елементи, които остават скрити почти до края на експлоатационния му живот. Тези елементи могат да бъдат видени само при разглобяване на съставните части, което е силно непрепоръчително (предвид невъзможността след това те да бъдат върнати в първоначалните им места на сглобка);
– Елементите на уреда имат високо ниво на антикорозионна защита. Въпреки това трябва да се има предвид, че на местата, на които емайловата покривка на елементите е наранена от нанесени удари, е възможно възникването на огнища на необратими корозионни процеси;
– Продължителността на експлоатационния живот на уреда зависи изцяло от субективните фактори на неговата употреба. Или злоупотреба;
– Рекламации по отношение на качеството на уреда – само на касата!
– Взет уред може да бъде върнат обратно, но доставката е възможно да се забави поради фактора на ограничена наличност за сметка на неограничено потребителско търсене…

Предварително Ви молим да ни извините за което!

 

Коментари

comments