Любовното обяснение на един психиатър

black-and-white-man-person-cigarette

Любовното обяснение на един психиатър до чалга певица

Здравейте екзистенциално непозната,

Пиша това писмо със скромното намерение да се опитам да дефинирам в епистоларна форма сложната семантика на дълбоко интровертните чувства, генерирани на съзнателно и подсъзнателно ниво в мен, вследствие прякото въздействие на Вашите чисто анатомични измерения.

Част от елементите на Вашата анатомия,

носещи в себе си най-висок заряд на пряко и контекстуално еротично въздействие, присъстват ежедневно и навсякъде под формата на агресивно преекспонирана медийна презентация и достигат до мъжката ми сетивност посредством механизма на натрапчивата визуална повтаряемост.

Като физиологично закономерен причинно – следствен резултат, в подсъзнанието ми постепенно се генерира копнеж по Вашата личност, който на ниво съзнание се реализира в строго цензуриран вид на платонично изявена любов.

Но, в името на научната коректност, аз ще бъда честен спрямо Вас, като Ви разкрия истинската природа на моите чувства.

Тя е доминирана от чисто плътски нагони и има допирни точки с любовта,

но само в нейните физико-химико-биологично процесуални измерения. Разбира се, грубата форма и съдържание на тези нагони преминават през облагородяващата редакция на възпитателно заложените цивилизационни механизми в съзнанието ми и Вие може да разчитате, че крайният психологически продукт на любовта ми съдържа в себе си и субстанция на духовност.

Но искам да Ви споделя, че именно това поражда в мен страхов синдром на неразбиране. Страхът ми се генерира на база мои емпирични наблюдения относно нивото на еволюционно развитие на Вашата мозъчно-функционална дейност, произвеждаща мисловна продукция, която трудно обезпечава с разбиране отвъдочевидните изяви на човешкото поведение.

Затова ще си позволя да акцентирам в моята епистоларна презентация не на духовното, а на плътското ми отношение към Вас, което, вярвам, че лесно ще разберете по индуктивно – дедуктивен път. Аз наистина съм подсъзнателно фокусиран върху всички плътски и химико-технологични елементи на Вашата анатомия.

Ценя опита Ви да коригирате с драстична редакционна намеса естетиката на делата или безделията на Майката природа по Вашето тяло.

Намирам, че някои елементи на анатомията Ви са коригирани повече количествено, отколкото качествено, но аз, като патопсихолог, разбирам симптоматиката на тези прояви и бих предложил терапия вместо естетска критика.

А моята терапия се нарича ирония.

И тя лекува всичко, дори тежки патологии като чалга културата, чийто материално – комерсиален продукт сте Вие.

За да има пълен ефект терапията, е нужно да разберете или да не разберете иронията на всичко, написано дотук. Разбирането или неразбирането на написаното ще Ви провокират да умрете от скука или смях, а това е най-силното лекарство и имунизация срещу токсичния ефект на чалга съзнанието, тъй като ще Ви направи естествена.

Ще Ви направи човек – скучаещ или смеещ се, но човек, а не механично автоматизирана конструкция от чужди поведенчески клишета.

Това, вярвам, ще Ви спаси от самата Вас, като изгради механизъм на личностна идентификация чрез чувството на добронамерена самоирония, която е първата стъпка към безусловното себеприемане. Този механизъм ще Ви спаси и от мен, от моите епистоларни обяснения в любов.

А спасите ли се, значи любовта ми е имала висш смисъл.

Защото висшият екзистенциален смисъл на една любов е да спасява дори и неспасяемото…

Искрено, съзнателно и подсъзнателно Ваш:

Шизофрен Петров

Коментари

comments