Психологически речник на тийнейджърските изрази

Психологически речник на тийнейджърските изрази

„Ооо!“ = Интонационно реализиран израз за ежедневен поздрав („Здравей!“), чиято фалцeтна или басова извивка във финала на фонетичното му съдържание изразява различни нюанси от емоционалното и …еволюционно състояние на субекта.

„Аре!“ = Вербален израз за раздяла („Довиждане!“), съкращаващ до минимум морално- волевите усилия, необходими за използването на излишни букви в речевото артикулиране на субектите.

„Опа!“ = Фраза, изразяваща глобална и локална загриженост спрямо околните („Извинете, че Ви настъпих / блъснах!“) относно тяхното състояние след физическо съприкосновение на крайниците и други части на анатомията в условията на препълнен обществен транспорт.

„Охоо!“ = Повече интонационно, отколкото вербално реализиран израз на романтични чувства и естетическа оценка на женската голота („Много си красива без дрехи!“).

„А?“ = Гласна буква, фонетично артикулирана с въпросителна интонация на гласа, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално неразбиране на околния свят ( „Какво каза, не те разбрах!?“).

„Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?“ = Вежлива форма на приятелски поздрав („Здравей, приятелю, как си?“), изразяваща филантропно отношение и дълбока човешка загриженост относно психофизиологичното състояние на околните.

„Мотам се насам – натам… / Нагоре – надолу…“ = Фраза, отговаряща на въпроса „Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?“, която изразява дълбока благодарност („Добре съм, благодаря, че попита!“) за  проявената заинтересованост.

„Аре бе, помияр! / Аре ма, овцо!“ = Израз на дълбока морална нетърпимост към допуснати компромиси в точността на човешките взаимоотношения  („Пак закъсня! Докога ще те чакам?“)

„Я, деба/ Е*а си мамата/ Я, глей!“ = Фрази, изразяващи богатата гама от непреходни чувства и засилен философски интерес („Много интересно!“), предизвикани от достигането до съзнателни и подсъзнателни прозрения за истините на Живота!

„Чуеш ли бе, пендел?“ = Строго императивен израз („Слушай ме внимателно!“), целящ да фокусира изцяло вниманието на околните към непреходната семантична значимост и послание на използваните думи.

„Глух ли си бе, копеле?“ = Фраза, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално отчуждение, неразбиране и липса на общ език между отделните хора и поколения.

„Ей, копеленце недоклатено!“ =  Императивен израз („Внимавай, ще те бия“), контекстуално деклариращ открито намерение за преминаване към физическа саморазправа като неизбежно, но справедливо средство за разрешаване на битов спор.

„Немам кинти…“ = Социално ангажирана фраза, изразяваща статистически обобщено материалното (и в частност – духовно) състояние на цяло едно поколение.

„Дреме ми на … !“ = Фраза, изразяваща демонстративно отношение на нихилизъм и морално отричане на обществените норми. Степента на това отричане се определя от сексуалния контекст на думата, запълваща многоточието в израза…

„Е*ало си е майката, ей!“ = Дълбоко метафоричен израз („Положението е много лошо!“), използващ реализирането на сексуален акт с майката като драматургично средство за образно пресъздаване на тежката борба за духовно оцеляване, която битието ни налага в определени моменти.

„Ебати тъпото копеле!“ = Фраза, изразяваща повече субективно, отколкото научно – обективно аналитично отношение към IQ статуса на определена личност.

„Цепи мрака / кърти мивки / чупи плочки!“ = Изрази на естетическа възхита, граничеща с култово – религиозно преклонение спрямо външния вид и поведение на субекти от противоположния пол.

„Храня“ = Метафоричен израз, използващ невинната форма на глагола „храня“ като контекстуално средство за адресиране на нецензурни сексуални пожелания спрямо майката, лелята, сестрата и други родственици от женски пол на даден субект.

„Плесен“ = Образна метафора на родителското тяло, със символно значение на закостеняла архаичност в разбиранията спрямо младите.

„Гъзе“ = Умалителна форма на гъзар, с фин контекстуален намек за лека женственост и юпи превзетост в маниерите.

„Яко!“ = Дума, имаща универсално предназначение и употреба за изразяване на лично и вселенско щастие.

Коментари

comments