Образ. Стихотворение от един младеж.

pexels-photo-60778

Стихотворението “Образ” на Димитър Бочев (още познат като Един младеж), е вторият материал, който той публикува в creativU, след “Прелетна птица”“Образ” като отражение на самите нас и мрачните дни на един младеж.

Образ

Гръм, дим, писък, мрак, гилза хвърчи.

Труп, пот, страх в очите, кръв цапа мечти.

Две тела изправени едно срещу друго стоят,

приличат си – еднакво облечени, едно легло делят.

Огледало, рамка, образ, сянка, момент.

Спор, кавга, лице пребледняло е вече труп студен.

Един студент ги гледа и пише бавно и мудно.

Трудно вижда ги, само сенки, много е тъмно…

Премигва веднъж, нова гледка изникна снимка.

По потник и шорти, едър, но с широка усмивка –

семейство, курорт, спомен, някога на почивка…

Отдавна няма я, малък беше, не успя да свикне.

Пак мигна студентът, пак нова картинка изникна.

Тази е от силните. Спомен. Почивката литна…

Хотел, кафе, диван, костюм, болки в главата.

Кома, сълзи, историята за двата свята.

Линейка, сватба, болници, апарати, легло –

щом се сети за тази гледка, студентът изпитва тегло.

Черно, цветя, свещи, сълзи и дим.

Докато гледаше тогава, урок незабравим,

научи младежът. Сълзите лекуват рани,

но скъпо струва лекът, пък то и тези рани

са тежки, мрачни, дълбоки и нямат лекуване.

Пауза. Момент. Усмивка, радост, ликуване.

Странно менят се моменти, буря от емоции,

смес от благодетели, грехове, дела и пороци.

Не съм луд. Седя, взирам се в огледалото,

     споделям какво крие се зад покривалото.

Стъкла, кръв, вик, удар, парчета.

Счупих го, знаеш го онова клише с късмета.

Герой, фокус, действие, решение.

Мизерник, бедняк, жал, съжаление.

Приятел, враг, съперник, брат.

Опора, усмивка, сълза, гняв.

Мечти, искри, съдби, клетва.

Все неща пръснати на парчета.

Метла, лопата, да, събирам ги.

Кофа, торба, бузите мокри изтривам ги.

Легло, завивка, възглавница, сън.

Кошмар, въртя се, потя се на сън.

Петно, нерви, умора, не спя добре.

Стрес, на сутринта съм сънен – не виждам две.

Кръг, повторение, едно и също пак –

изгрев, обед, следобед, привечер, мрак…

Един младеж

Димитър Бочев

 

Коментари

comments